راه اندازی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی کشور در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

 

 

به دنبال ابلاغیه اخیر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر حکم انتصاب دکتر حسین شیرزاد بعنوان دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، صبح روز جاری (یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹)، دبیرخانه این هیأت،

کار خود را به صورت رسمی در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آغاز کرد.

گفتنی است در ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی، با ترکیب ثابت وزیر جهادکشاورزی به عنوان رئیس، وزرای کشور، دادگستری، صنعت، معدن

و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و رؤسای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران، بالاترین مرجع نظارت بر نظام صنفی کشاورزی خواهد بود.

روابط عمومی و امور بین الملل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور