استان سمنان

شهرستان سمنان

نام شرکت تعاونی : کشاورزی گوسفند داران
تلفن : ۲۳۳۳۳۰۳۸۱۵

فکس : ۲۳۳۳۳۰۳۸۱۵

آدرس : سمنان- شهرک خدمات غرب- بلوار نصر- جنب نصر دوم

کدپستی : ۳۵۱۸۹۹۵۹۶۵

شماره ثبت : ۱۳۵۰


 

شهرستان دامغان

نام شرکت تعاونی : کشاورزی گوسفند داران
تلفن : ۲۳۳۵۲۳۷۹۶۶

فکس : ۲۳۳۵۲۳۷۹۶۶

آدرس : دامغان- بعد از میدان امام رضا- جنب کارخانه آرد

کدپستی : ۳۶۷۱۷۹۹۷۷۴

شماره ثبت : ۲۴۲


شهرستان شاهرود

نام شرکت تعاونی : کشاورزی گوسفند داران
تلفن : ۲۳۳۲۳۹۱۳۷۱

فکس : ۲۷۳۳۳۶۴۰۰۱

آدرس : شاهرود- بلوار دانشگاه- جنب هتل پارامیدا

کدپستی : ۳۶۱۹۹۵۳۳۱۷

شماره ثبت : ۳۱۷


نام شرکت تعاونی : کشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری
تلفن : ۲۳۳۲۲۲۲۹۹۶

فکس : ۲۳۳۲۲۲۳۵۹۲

آدرس : شاهرود- بزرگراه بسطام- روبروی سه راهی موجن- اداره منابع طبیعی

کدپستی : ۳۶۴۱۹۱۳۱۸۳

شماره ثبت : ۴۲۵۱


بازدیدها: ۴۷