استان فارس

شهرستان آباده

نام شرکت تعاونی : کشاورزی گوسفند داران
تلفن : ۷۱۴۴۳۵۴۲۳۶

فکس :

آدرس : آباده- بلوار جمهوری- شرکت تعاونی دامداران

کدپستی : ۷۳۹۱۷۹۳۵۳۷

شماره ثبت : ۱۱۹


 

بازدیدها: ۳۸