استان قزوین

شهرستان قزوین

نام شرکت تعاونی : کشاورزی گوسفند داران
تلفن : ۲۸۳۳۵۵۱۶۴۶

فکس : ۲۸۳۳۵۶۰۷۵۷

آدرس : قزوین- انتهای خ راه آهن- روبروی بوستان رز- نرسیده به بنزین مروارید

کدپستی : ۳۴۱۷۷۴۹۱۴۳

شماره ثبت : ۲۳۴۴


 

بازدیدها: ۳۹