اهداف، برنامه ها و سیاست ها:

 

بهبود مدیریت و راهبری قانونمند، استراتژیک و سیستماتیک تعاونی های شهرستانی و اتحادیه های استانی تحت پوشش در راستای:

 • ساماندهی و توانمندسازی شرکت های تعاونی و اتحادیه های دام سبک
 • حمایت، هدایت، نظارت و هماهنگی تعاونی ها و اتحادیه های دام سبک
 • پشتیبانی امور دام سبک در جهت تامین نهاده های ضروری و تثبیت قیمت تولیدات دام سبک
 • نقش در بازرگانی داخلی و خارجی حوزه کشاورزی و تنظیم بازار تولیدات دام سبک ایران
 • تحول و بهبود آموزش و پژوهش در علوم مهندسی دام سبک
 • افزایش تولید و شاخص بهره وری و ایجاد زنجیره ملی گوشت قرمز و پشم دام سبک
 • سرمایه گذاری در بخش اقتصاد کشاورزی و تولیدات دامی کشور
 • راه اندازی ایستگاه تحقیقاتی و ایجاد بانک ژن دام سبک بومی ایران
 • حضور در شوراهای سیاست گذاری جهت کمک به بازنگری و تدوین قوانین و مقررات تخصصی حوزه دام سبک
 • خرید و فروش تضمینی دام سبک و تولیدات دامی مربوطه (گوشت، پشم، شیر، کود و غیره)
 • فرهنگ سازی مدیریت پرورش صنعتی و نیمه صنعتی دام سبک به دامداران روستایی و عشایر
 • بهبود وضعیت آمار، بیمه، ساختمان و تأسیسات دامداری، مرتع، تغذیه، ژنتیک و اصلاح نژاد، بهداشت و بیماریها

بازدیدها: ۴۱