معرفی اتحادیه:

اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دام سبک کشور به استناد ماده ۳۱ قانون تشکیل شرکت های تعاونی و اصلاحات بعدی مصوب سال ۱۳۵۰ با شماره ۵۲۸۵۲۹ مورخ ۲۳-۰۴-۱۳۹۷ در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است. این تشکل سراسری با تعداد یک اتحادیه استانی و ۱۶ شرکت تعاونی شهرستانی تحت پوشش جهت قانونمندسازی، حمایت، سازماندهی، توانمندسازی، آموزش، فعالسازی اقتصاد و مدیریت پایدار خدمات در اتحادیه های استانی و تعاونی های شهرستانی دام سبک (گوسفند، بز، گوزن، آهو) پا به عرصه ی وجود نهاده است. در حال حاضر این تشکل با ۲۰ شرکت تعاونی کشاورزی گوسفندداران شهرستانی در ۴ استان اصفهان، سمنان، قزوین و فارس با تعداد حدودا ۱۸ هزار عضو و جمعیت دام حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار راس دام سبک مشغول به فعالیت و خدمات رسانی است.

بازدیدها: ۱۱۱