فصل دوم : موضوع و حدود عملیات

ماده ۵ موضوع و حدود عملیات اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی دام سبک (گوسفند و بز و …)  کشور عبارتند از:

۱. ساخت یا خرید و یا تهیه و تدارک و آماده نمودن هر نوع نهاده و کالا و لوازم و ماشین آلات مورد نیاز حرفه ای تعاونی های عضو اتحادیه از بازار های داخلی یا خارجی و توزیع و فروش آنها به تعاونی های عضو و اعضای آنها.

۲. جمع آوری، طبقه بندی، بسته بندی، نگهداری، تبدیل، حمل و نقل و خرید و فروش محصولات تولیدی تعاونی های عضو و همچنین محصولات تولیدی پرورش دهندگان دام سبک حوزه عمل اتحادیه از طریق تعاونی های عضو و همچنین به طور مستقیم از تولید کنندگان مذکور با موافقت هیأت مدیره و فروش آنها در بازارهای مناسب داخلی یا خارجی یا فروشگاه های اختصاصی.

۳. بازاریابی، حق العمل کاری، تهیه میدان یا بازار برای عرضه محصولات تولیدی اعضاء.

۴. تأسیس فروشگاه، احداث بازارچه و بازارچه های مرزی و ایجاد نمایشگاه های داخلی وخارجی.

۵. تهیه وسایل و تامین نیازمندی های حرفه ای و خانوادگی اعضاء تعاونی های عضو.

۶. انجام عملیات زیربنایی پروش دام سبک (گوسفند و بز و …) مورد نیاز اعضاء و ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز اعضا و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات تولید و تحلیل آنها.

۷. تهیه و تدارک و یا تولید نهاده ها و وسایل مورد احتیاج حرفه ای اعضاء از قبیل علوفه، دارو، مواد ضدعفونی،  ابزار و ادوات پروش دام سبک (گوسفند و بز و …) و وسایل حمل و نقل جمعی اعضاء و محصولات تولیدی اتحادیه.

۸. انجام عملیات بسته بندی و فرآوری، حمل ونقل، بازاریابی و فروش محصولات گوشتی و لبنی اعضاء.

۹. ایجاد مزارع پروش دام سبک (گوسفند و بز …)، بهداری، آموزشی، انبار و دفتر کار و کلینیک های لازم و تأسیسات مورد نیاز و مرتبط با فعالیت اتحادیه جهت بهره برداری مشترک اعضاء، همچنین ایجاد یا مشارکت با مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی وخارجی در سطح ملی و استانی.

۱۰. انجام خدمات اداری، مالی، حسابداری و بازرسی، فنی، تخصصی و قبول وکالت اعضا در کلیه امور و ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بهبود امور حرفه ای اعضاء.

۱۱. ایجاد کارخانجات انواع صنایع تبدیلی محصولات دام سبک (گوسفند و بز …) و تأسیسات و تجهیزات بسته بندی، درجه بندی، رعایت موازین فنی و قانونی و ایجاد مراکز تعمیرگاهی ماشین آلات و تجهیزات فنی برای اعضاء، ایجاد و مشارکت در مراکز اصلاح نژاد و ارتقاء مراکز تکثیر در سطح ملی و استانی.

۱۲. انجام هرگونه معاملات مجاز جهت تأمین نیازهای اتحادیه با رعایت موضوع عملیات پیش بینی شده در اساسنامه.

۱۳. اتحادیه می تواند با توجه به نوع فعالیت و در صورت وجود تولیدات با رعایت مقررات و کسب مجوزهای لازم از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سایر مراجع ذیربط اقدام به صدور آنها به خارج از کشور و یا نیازمندی های اتحادیه و اعضاء را از خارج تأمین نماید. همچنین با برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و یا خارج از کشور، بازاریابی و تولیدات خود را عرضه نماید.

۱۴. تبلیغات و تأسیس نمایشگاه ها و جشنواره های انتخاب بهترین دام سبک و اقدامات مشابه به منظور معرفی و بازاریابی محصولات تولیدی خود و اعضاء یا شرکت در این قبیل نمایشگاه های داخلی و خارجی و سرمایه گذاری در اتحادیه های جهانی با اخذ مجوز از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و برابر قوانین لازم اجرای کشور.

۱۵. انجام خدمات فنی و مشاوره ای به منظور تهیه و اجرای طرح های تولیدی مورد نیاز اعضاء.

۱۶. فراهم کردن تسهیلات و یا عقد قرارداد و یا قبول نمایندگی یا همکاری با موسسات بیمه به منظور انجام خدمات بیمه به نفع اعضاء.

۱۷. مذاکرات و پیگیری های لازم با دستگاه های مسئول کشور جهت جبران خسارت وارده به اعضاء در اثر بروز حوادث طبیعی.

۱۷. مشارکت در تأسیس و اداره مراکز تحقیقات مربوط به دام سبک (گوسفند و بز …).

۱۸. ایجاد و یا همکاری با مراکز اصلاح نژادی در جهت تامین بهترین نژادهای اصلاح شده و یا اسپرم و جنین مورد نیاز پرورش دهندگان دام سبک (گوسفند و بز …) به منظور افزایش تولید در واحد دامی.

۱۹. اتحادیه مکلف است درجهت ارتقاء مهارت های فنی و شغلی و آشنایی با شیوه های نوین بهره برداری و ارتقاء بهره وری اعضای خود با دستگاه ها و مؤسسات ذیربط همکاری نموده و موجبات حضور اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، بازرس یا بازرسان و دیگر اعضاء را در دوره های آموزشی و تخصصی مربوط فراهم نماید.

۲۰. تأمین اعتبارات و وام های مورد نیاز اعضاء و تأمین منابع مالی تکمیلی از طریق استقراض و تحصیل اعتبار و قرض الحسنه و استفاده از تسهیلات بانکی وفق عقود معین.

۲۱. اتحادیه می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی به عضویت اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران درآید و یا در سایر انواع شرکت های مرتبط مشارکت نماید.

۲۲. اتحادیه می تواند نمایندگی اتحادیه ها و اتحادیه های تعاونی و بانک کشاورزی، سازمان و مؤسسات و اتحادیه های دولتی را برای عملیات و خدماتی که مورد نیاز آنها و یا اتحادیه تعاونی باشد، بپذیرد یا برای انجام مقاصد اتحادیه نمایندگی بدهد.

۲۳. در صورت بروز اختلاف بین اتحادیه وسایر اتحادیه های تعاونی در صورت قبول طرف، اتحادیه می تواند موضوع اختلاف مذکور را به داوری اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران ارجاع کند. در این صورت نظر اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی برای طرفین قطعی است.

۲۴. اتحادیه می تواند سهام سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و بانک کشاورزی را خریداری و در سایر اتحادیه های تعاونی کشاورزی پرورش گوسفند و بز با موافقت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران سرمایه گذاری نماید.

تبصره  1- اتحادیه می تواند هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را قبول کند.

تبصره ۲- به استثنای عملیات اعتباری که مخصوص اعضاء است ترتیب معاملات با غیراعضاء در آئین نامه معاملات اتحادیه که به تصویب مجمع عمومی عادی میرسد تعیین خواهد شد.

 

بازدیدها: ۱۹