گزارش تصویری نشست صمیمی آقای دکتر شیرزاد معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و آقای دکتر مسلمی معاونت محترم توسعه تعاونیها، تشکلها و نظامهای بهره برداری سازمان با اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دام سبک کشور

 

بازدیدها: ۶۴