به دنبال ابلاغیه اخیر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر حکم انتصاب دکتر حسین شیرزاد بعنوان دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، صبح روز جاری (یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹)، دبیرخانه این هیأت، کار خود را به صورت رسمی در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آغاز کرد.
گفتنی است در ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی، با ترکیب ثابت وزیر جهادکشاورزی به عنوان رئیس، وزرای کشور، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و رؤسای اتاق بازرگا.نی صنایع معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران، بالاترین مرجع نظارت بر نظام صنفی کشاورزی خواهد بود.

بازدیدها: ۹