تعیین مهلت ۱ ساله برای پلاک گذاری و هویت دار کردن دام های کشور

بازدیدها: ۱۹۲

بازدیدها: ۱۹۲

راه اندازی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی کشور در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

بازدیدها: ۹

بازدیدها: ۹